Tra cứu tiến độ hồ sơ

Nội dung hướng dẫn tra cứu

Hồ sơ của quý khách sẽ được bắt đầu tra cứu online trên website từ khoảng 24g sau khi đăng ký.