Thông báo về việc triển khai dịch vụ Kiểm định - Hiệu chuẩn - Thử nghiệm

Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các dịch vụ Kiểm định - Hiệu chuẩn - Thử nghiệm hiện có tại Trung tâm. Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng.

Đường link: http://kiemchuanthietbi.pasteurhcm.gov.vn//upload/files/di-2519-18%20(2).pdf