Tầm quan trọng của Hiệu chuẩn

Để thiết lập và chứng minh khả năng truy tìm nguồn gốc. Thông qua hiệu chuẩn, phép đo được thiết lập bởi thiết bị giống nhau mọi lúc mọi nơi, điều đó có nghĩa là trọng lượng 1 Kg ở một nơi cũng là 1 Kg ở những nơi khác hoặc bất cứ nơi nào nó đạt tới. Bạn có thể sử dụng các công cụ bất kể đơn vị hoặc thông số mà nó đo được trong các trường hợp khác nhau.

 

 Để xác định và đảm bảo tính chính xác của giá trị đọc thiết bị - dẫn đến chất lượng và an toàn sản phẩm

 Để đảm bảo giá trị đọc từ thiết bị phù hợp với các phép đo khác

 Để thiết lập độ tin cậy của thiết bị, đảm bảo rằng chúng hoạt động theo cách chúng dự định - dẫn đến chất lượng và an toàn sản phẩm

 Cung cấp sự hài lòng của khách hàng bằng cách có một sản phẩm phục vụ những gì họ đã trả tiền.

 

 PIMECT cung cấp các dịch vụ Hiệu chuẩn Thử nghiệm với quy trình nghiêm ngặt, đạt chuẩn và được công nhận. Dịch vụ Hiệu chuẩn, Thử nghiệm được cung cấp tại chỗ tùy theo kích thước hoặc độ phức tạp theo nhu cầu thiết bị.

 

 Hotline: 0911750015

 Mail: kiemchuanthietbi.pasteurhcm.vn