Tại sao phải Hiệu chuẩn?

 Bạn có thể nhận thấy tầm quan trọng của việc Hiệu chuẩn các thiết bị bằng cách dựa vào những ví dụ trên cơ sở kỹ thuật. Bạn cần Hiệu chuẩn vì khi các bộ phận cũ hoặc thiết bị trong quá trình hoạt động chịu áp lực của môi trường hoặc cơ học, hiệu suất của nó giảm dần.

Sự xuống cấp này là cái mà chúng ta có thể gọi là độ lệch. Khi điều này xảy ra, kết quả hoặc hiệu suất được tạo ra bởi một thiết bị nhất định sẽ không đáng tin cậy như thiết kế và chất lượng bị ảnh hưởng. Hiệu chuẩn không thể loại bỏ độ lệch, nhưng thông qua quá trình hiệu chuẩn, nó có thể được phát hiện và đánh giá.

 

Mặc dù phát hiện sự không chính xác là một trong những lý do chính để Hiệu chuẩn, còn một số lý do khác là:

 Yêu cầu của khách hàng - họ muốn đảm bảo rằng sản phẩm họ mua là chính xác nhất. 

 Yêu cầu của cơ quan kiểm tra hoặc các quy định theo luật định - họ muốn đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất là an toàn và đáng tin cậy cho người dùng.

 Yêu cầu kiểm toán - như một yêu cầu trước khi đạt được chứng nhận như chứng nhận ISO 9001

 Yêu cầu về chất lượng và an toàn - một hoạt động đáng tin cậy và chính xác thông qua việc sử dụng đúng các công cụ kiểm tra mang lại sự tự tin rất lớn cho mọi người.

 Yêu cầu quy trình - một số thao tác sẽ không được thực hiện trừ khi thiết bị được xác minh là được Hiệu chuẩn, được sử dụng trong quy trình và đánh giá chất lượng sản phẩm như một phần của kiểm soát chất lượng. Để đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất là chính xác và đáng tin cậy nhất.

 

 PIMECT cung cấp các dịch vụ Hiệu chuẩn Thử nghiệm với quy trình nghiêm ngặt, đạt chuẩn và được công nhận. Dịch vụ Hiệu chuẩn, Thử nghiệm được cung cấp tại chỗ tùy theo kích thước hoặc độ phức tạp theo nhu cầu thiết bị.

    Hotline: 0911750015

  Mail: kiemchuanthietbi.pasteurhcm.vn