Hợp tác Viện - Trường với Đại Học Quốc Tế

 

Nhằm phát triển hợp tác Viện - Trường để nâng cao chuyên môn lĩnh vực thiết bị y tế và hiệu chuẩn thử nghiệm thiết bị, ngày 13/03/2018 Trung Tâm Kiểm định Hiệu chuẩn, Thử nghiệm thiết bị phòng Xét nghiệm - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đến tham quan Bộ môn kỹ thuật Y sinh - Đại học Quốc Tế.

 

GS.TS. Võ Văn Tới, các giảng viên bộ môn đã giới thiệu những lĩnh vực đào tạo, các công trình nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là những nghiên cứu sâu lĩnh vực thiết bị y tế. Qua buổi làm việc, hai bên đã thảo luận các hoạt động dự kiến sẽ hợp tác như Hội Nghị Khoa Học, thử nghiệm hiệu chuẩn trang thiết bị y tế... Trong thời gian tới, Bộ môn sẽ hỗ trợ đào tạo nâng cao cho các thử nghiệm viên Trung tâm để cập nhật các lý thuyết về kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, Trung tâm tạo mọi điều kiện cho các bạn sinh viên của bộ môn một môi trường đầy đủ trang thiết bị, cơ sở thực hành thực tiễn giúp các bạn trang bị đầy đủ “học – hành” khi tốt nghiệp.

 

 

Bằng cách tiếp cận vấn đề thu hút, thầy Tới đã truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên cũng như đoàn tham quan qua những thành tựu khoa học đã và đang đóng góp cho sức khỏe con người, như ứng dụng mối liên quan giữa xương hàm và lực cánh tay để chế tạo ra các thiết bị hỗ trợ khi dùng lực…

 

 

 

 

Hình lưu niệm giữa Trung tâm và Bộ môn

 

Chuyến tham quan sẽ đặt nền móng vững chắc cho việc thiết lập và phát triển hợp tác Viện – Trường trong lĩnh vực thử nghiệm hiệu chuẩn trang thiết bị y tế. Đây là cơ hội hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành tựu đóng góp cho lĩnh vực trang thiết bị y tế cũng như góp phần nâng cao chất lượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đăng bài: Mỹ Dung