Hợp tác phát triển chất lượng thiết bị phòng xét nghiệm

 

Ngày 19/9/2018, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và Bio-Rad Laboratories tại Việt Nam có buổi làm việc thảo luận về định hướng phát triển kỹ thuật đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm trong giai đoạn 2018 – 2019.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhân dịp Bio-Rad Laboratories quay trở lại Việt Nam. Với mục tiêu đồng hành cùng nhau nâng cao chất lượng xét nghiệm Việt Nam, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đối tác quan trọng để triển khai những kỹ thuật đảm bảo chất lượng thiết bị phòng xét nghiệm.

Việc đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm là một chuỗi những hoạt động liên tục như thực hiện nội kiểm, tham gia ngoại kiểm, xây dựng hệ thống hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 15189… Các yếu tố cơ sở vật chất, con người và trang thiết bị là những nhân tố chính quyết định chất lượng phòng xét nghiệm.

Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm thuộc Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế thành lập với nhiệm vụ xây dựng, phát triển và thực hiện những kỹ thuật đảm bảo chất lượng thiết bị phòng xét nghiệm, góp phần mang lại kết quả xét nghiệm tin cậy cho bệnh nhân.

 

 

Ts. Hoàng Quốc Cường đang giới thiệu về Trung tâm

 

Buổi làm việc thảo luận sôi nổi và trọng tâm vào kỹ thuật đảm bảo chất lượng thiết bị xét nghiệm. Ts. Hoàng Quốc Cường, PGs. Ts. Nguyễn Đức Tuấn đã trao đổi về các khuyến cáo của Tổ chức thế giới (CDC, CLSI, CAP, CLIA…) và các định hướng phát triển kỹ thuật của Trung tâm và của Viện để áp dụng vào Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đại diện công ty TNHH y tế Phương Đông - nhà phân phối tại Việt Nam của Bio-Rad Laboratories đóng góp ý tưởng cụ thể để cùng hợp tác phát triển trong năm 2018 – 2019. Với định hướng sự phát triển là sự kết hợp giữa đạo đức kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp, Phương Đông sẽ luôn đồng hành với những nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật cho Viện.

Qua buổi làm việc hợp tác, Bio-Rad Laboratories, Phương Đông sẽ hợp tác với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng những kỹ thuật kiểm định máy xét nghiệm. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm của hai bên, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển góp phần đảm bảo chất lượng xét nghiệm mang lại những kết quả tin cậy phục vụ công tác phòng và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Đăng bài: Mỹ Dung