Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh có gì khác nhau không?

Câu trả lời là Có. 

 

Các thuật ngữ về Hiệu chuẩn và Hiệu chỉnh là khác nhau nhưng thường bị hiểu nhầm và đôi khi được coi là quá trình tương tự. Cả hai đều cần thiết cho hoạt động đúng của thiết bị, để đảm bảo độ chính xác cao hơn của phép đo và giá trị đọc nhất quán, nhưng chúng là các quá trình duy nhất (mặc dù liên quan đến nhau).

 

Để hiểu chúng khác nhau như thế nào, chúng ta hãy xem xét hai quá trình này chi tiết hơn một chút:

 

 Hiệu chuẩn - Quá trình so sánh các giá trị hoặc phép đo được chỉ định bởi một thiết bị hoặc hệ thống nhất định (Thiết bị được thử nghiệm) so với giá trị được chỉ định bởi một tiêu chuẩn (Bộ hiệu chuẩn), trong các điều kiện thử nghiệm được kiểm soát.

Đầu ra và độ chính xác của tiêu chuẩn đã được biết, do đó, phép đo một đại lượng cụ thể có thể dễ dàng được so sánh với các phép đo so sánh từ chuẩn. Sau đó, một báo cáo hiệu chuẩn được tạo ra, bao gồm các chi tiết như kết quả của từng thông số, điều kiện vận hành hoặc thử nghiệm, thông số kỹ thuật của ngành, dung sai chấp nhận được, v.v.

 

 Hiệu chỉnh - Quá trình thay đổi hiệu suất của dụng cụ đo lường, sao cho các giá trị được chỉ định bởi nó là chính xác trong giới hạn chỉ định. Hiệu chuẩn có thể được thực hiện trước tiên, để xác định loại và cường độ điều chỉnh cần thiết.

 

Hiệu chuẩn trước khi điều chỉnh còn được gọi là hiệu chuẩn lấy căn cứ. Sau khi điều chỉnh hoàn tất, một hiệu chuẩn khác sẽ được tiến hành để kiểm tra xem hiệu suất của thiết bị đã được sửa chưa. Các kết quả từ hiệu chuẩn thiết bị điều chỉnh trước cũng có thể được ghi lại, để ước tính sự thay đổi hiệu suất của thiết bị theo thời gian.