Thông báo về việc triển khai dịch vụ Kiểm định - Hiệu chuẩn - Thử nghiệm

Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các dịch vụ Kiểm định - Hiệu chuẩn - Thử nghiệm hiện có tại Trung tâm.

Hợp tác phát triển chất lượng thiết bị phòng xét nghiệm

Ngày 19/9/2018, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và Bio-Rad Laboratories tại Việt Nam có buổi làm việc thảo luận về định hướng phát triển kỹ thuật đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm trong giai đoạn 2018 – 2019.
« 1 2 3 4 »