Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm thuộc Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

Tên gọi tắt: Trung tâm kiểm chuẩn thiết bị

Tên tiếng Anh: Pasteur Institute medical equipment accurate calibration and testing center (PIMECT)

Trụ sở làm việc: Số 167 đường Pasteur, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Chăm sóc KH: 028.38208698 - 0911750515

MST: 0301225896-1

Email:  kiemchuanthietbi@pasteurhcm.gov.vn

Website: http://kiemchuanthietbi.pasteurhcm.gov.vn/