PIMECT chấp nhận các hình thức thanh toán nào?

 

PIMECT sử dụng tài khoản của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để giao dịch.

 

PIMECT chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

 

1. TIỀN MẶT

 

2. CHUYỂN KHOẢN

 

Quý khách vui lòng lưu ý thông tin các tài khoản của PIMECT như sau:

 

Tên tài khoản:       VIỆN PASTEUR TP. HCM

 

Số tài khoản:         111000006018

 

Tại ngân hàng:      TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 3, TP. HCM

 

Hoặc:

 

Số tài khoản:          007.100.0077669

 

Tại ngân hàng:      TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM

 

Quý khách hàng vui lòng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản trên cho chúng tôi khi có phát sinh giao dịch.