Làm thế nào để biết PIMECT đã thực hiện xong yêu cầu dịch vụ?

 

Quý khách có thể vào mục Tra cứu dịch vụ để tra cứu tiến độ hồ sơ.

 

Hoặc Quý khách cũng có thể liên lạc trực tiếp đến điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ ban đầu để tra cứu bằng cách cung cấp cho nhân viên PIMECT số yêu cầu dịch vụ mà PIMECT đã cung cấp cho Quý khách.