Năng lực

Công bố tiêu chuẩn chất lượng phòng thử nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

 

ISO/IEC 17025 có tên gọi đầy đủ là yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng và kỹ thuật áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO: International Organization for Standardization) phát triển và ban hành.

 

Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm thuộc Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và công nghệ về năng lực phòng thử nghiệm trong lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn, Cơ với số VILAS 1099.

 

ISO/IEC 17025: 2005 được coi là tiêu chuẩn quốc tế để chứng nhận khả năng của các Phòng thử nghiệm (PTN). Tiêu chuẩn này bao gồm tất cả các yêu cầu mà Trung tâm cần đáp ứng khi muốn chứng minh cho khách hàng, các cơ quan quản lý biết rằng chúng tôi có một hệ thống quản lý giúp kiểm soát toàn bộ các quá trình hoạt động một cách hiệu quả và đưa ra những kết quả đảm bảo tính chính xác, có độ tin cậy cao.

 

ISO/IEC 17025:2005 là cầu nối để thừa nhận kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn giữa các phòng thử nghiệm thông qua việc chấp nhận kết quả rộng rãi ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, nhằm tránh việc thử nghiệm/ hiệu chuẩn lặp lại để tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời tiến tới hòa nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy giao lưu về kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm nhanh chóng vươn xa, hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

 

Phòng thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 sẽ hoạt động phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, do các yêu cầu về quản lý trong ISO/IEC 17025:2005 hoàn toàn tương đương với ISO 9001:2015 dành cho hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn. Tuy nhiên, nếu phòng thử nghiệm nào đó được chứng nhận phù hợp với ISO 9001:2015 thì không có nghĩa là phòng thử nghiệm đó đủ năng lực thử nghiệm/hiệu chuẩn để tạo ra những kết quả và dữ liệu đáng tin cậy về mặt kỹ thuật.

 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm kết hợp với việc được đầu tư trang thiết bị thử nghiệm và hiệu chuẩn hiện đại cùng với việc được công nhận ISO 17025:2005, chúng tôi tin tưởng sẽ là đối tác tin cậy về dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn  của quý khách hàng có trang bị thiết bị tủ an toàn sinh học cấp 2, các thiết bị về nhiệt: như nồi hấp, tủ nhiệt, và các thiết bị xét nghiệm cần thiết khác.