Giới thiệu chung

Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm được thành lập theo quyết định số 321/QĐ BYT ngày 03/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế là đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

 

Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để giao dịch.

 

Căn cứ giấy chứng nhận số 391/TĐC-HCHQ ngày 12.02.2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm được phép hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Điện - Điện tử, Cơ lý và Quan trắc môi trường đối với sản phẩm tủ An toàn sinh học. Số đăng ký: 174/TN-TĐC.

 

Căn cứ giấy chứng nhận số 147/TĐC-HCHQ ngày 18.01.2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm được phép cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với Pipet pittông. Số đăng ký: ĐK 341,

 

- Tên giao dịch:

  •  
  • Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm thuộc Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
  • Tên gọi tắt: Trung tâm kiểm chuẩn thiết bị
  • Tên giao dịch tiếng Anh: Pasteur Institute medical equipment accurate calibration and testing center (PIMECT)
  •  

- Địa chỉ giao dịch: