Chính sách chất lượng

       Kết quả hình ảnh cho icon chính sách chất lượng       CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG                 

 

- Đảm bảo chất lượng kết quả đo, hiệu chuẩn và thử nghiệm là chiến lược hàng đầu, là yếu tố cấu thành quan trọng trong hệ thống quản lý của Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm.

 

- Kết quả đo, hiệu chuẩn và thử nghiệm của Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm luôn đảm bảo: chính xác; trung thực, khách quan; kịp thời thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và luật định.

 

- Sự phát triển bền vững của Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm là niềm tin của Quý khách hàng.