Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm thuộc Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị xét nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường trong lĩnh vực xét nghiệm, thí nghiệm y tế dự phòng.

1. Khi có yêu cầu hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo, Quý khách vui lòng điền vào PHIẾU YÊU CẦU ĐOHIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM và đăng ký tại địa chỉ sau:

- Văn phòng giao dịch của Trung tâm tại 167 Pasteur, P.8, Q.3, Tp.HCM

- Số điện thoại: 0283 820 8698 hoặc 0911750515

- Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7:30 – 11:30, chiều từ 13:00 đến 16:30)

2. Khi có nhu cầu hỗ trợ thông tin liên quan đến hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo vui lòng liên hệ Văn phòng giao dịch của Trung tâm:

- Email: kiemchuanthietbi@pasteurhcm.gov.vn

- Điện thoại: 0283 820 8698 hoặc 0911750515

3. Khi cần trao đổi về kết quả sau hiệu chuẩn, thử nghiệm Quý khách có thể gửi các thông tin phản hồi, góp ý về cho chúng tôi qua:

- Hộp thư góp ý đặt tại điểm giao dịch

- Email: kiemchuanthietbi@pasteurhcm.gov.vn

- Điện thoại: 0283 820 8698 hoặc 0911750515