Khái quát về Pipet pittông

 

1. Khái niệm

Pipet pittông là dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông được sử dụng để hút, xả chất lỏng.

 

2. Phân loại

2.1 Theo số kênh

Pipet pittông đơn kênh: được lắp một pittông/xylanh

Pipet pittông đa kênh: được lắp một pittông/xylanh cho mỗi kênh, cùng một thể tích chất lỏng có thể được xả đồng thời vào nhiều dụng cụ chứa.

2.2. Theo mức dung tích

Pipet pittông một mức dung tích: được thiết kế bởi nhà sản xuất để xả ra dung tích danh định của nó.

Pipet pittông nhiều mức dung tích: được thiết kế bởi nhà sản xuất để xả các thể tích được chọn bởi người sử dụng trong khoảng dung tích hiệu dụng qui định.

2.3 Theo sự chuyển dịch pittông

Pipet pittông loại A: Có một khoảng không khí được chứa giữa pittông và bề mặt chất lỏng (còn gọi là pipet pittông dịch chuyển không khí)

Pipet pittông loại D: Pittông tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất lỏng (còn gọi là dịch chuyển dương hay trực tiếp)

 

3. Các phương pháp hiệu chuẩn

3.1 Phương pháp khối lượng: dựa trên việc xác định khối lượng của mẫu nước cất mà pipet xả ra từ đó tính ra thể tích thực của mẫu nước cất tại nhiệt độ chuẩn (200C).

3.2 Phương pháp trắc quang: dựa trên mối tương quan giữa nồng độ của nhóm mang màu trong dung dịch và độ hấp thu ánh sáng của nó tại bước sóng quy định theo định luật Beer-Lambert. Thể tích cần đo của chất lỏng thử được xả bằng dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông vào một thể tích đã biết của chất lỏng, và độ pha loãng được tính toán từ các phép đo trắc quang.

3.3 Phương pháp chuẩn độ: phù hợp với các thể tích thử của các dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông  500µl. Cụ thể có thể sử dụng dung dịch KCl làm chất lỏng thử để xả bằng dụng cụ cần thử vào chất lỏng đã được acid hóa. Dung dịch thu được chuẩn độ bằng dung dịch AgNO3.

 

4. Lý do hiệu chuẩn pipet

Độ chính xác và độ lặp lại (độ đúng) của pipet ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân tích nên việc bảo trì, hiệu chuẩn pipet định kỳ là hành động cần thiết để đảm bảo kết quả phân tích

 

5. Các kỹ năng cơ bản để giảm thiểu rủi ro, tăng độ chính xác của pipet

Sau đây là các hướng dẫn của Rainin, còn với các pipet khác tùy theo hướng dẫn của nhà sản xuất

5.1 Tối ưu dải thể tích đo (sử dụng pipet phù hợp với thể tích)

- Dải thể tích quy định: 10-100% thể tích pipet

- Thể tích khuyên dùng: thông thường 35-100% thể tích; dưới 35% phụ thuộc vào kỹ thuật cao. Nếu sử dụng thể tích dưới 10% của pipet có thể ảnh hưởng đến độ chính xác hơn 3%.

5.2 Cài đặt pipet

- Điều chỉnh quá 1/3 vòng so với thể tích mong muốn

- Sau đó điều chỉnh ngược lại về thể tích cân

- Thao tác như thế với các thể tích khác nhau, với các lần khác nhau

5.3 Rửa đầu tips trước khi hút mẫu

- Hút mẫu vào đầu tips và sau đó xả ngược lại hoặc xả ra cốc thải để tráng rửa đầu tip

- Rửa trước đầu tip đảm bảo cho tất cả các phần phía trong được tiếp xúc với dung dịch. Bên cạnh đó là tráng rửa đầu tip.

- Rửa trước với mẫu cần xả.

Cách làm này sẽ giúp tăng sự chính xác của quá trình thao tác với pipet.

5.4 Góc nhúng đầu tips

Giữ pipet thằng đứng, tạo một góc 900 so với mặt phẳng chất lỏng khi hút.

5.5 Độ sâu khi nhúng đầu tips

Thể tích

Độ sâu khi nhúng đầu tip

0.1-10µl

1-2mm

10-200µl

2-3mm

200-2000µl

3-6mm

>2000µl

6-10mm

 

5.6 Thời gian chờ

- Vẫn ngâm đầu tip trong dung dịch và đợi ít nhất 1 giây sau khi hút mẫu lên

- Sau đó từ từ rút đầu tip ra khỏi dung dịch

Điều này rất quan trọng đối với mẫu lượng lớn (thể tích mẫu lớn) và những mẫu nhớt cao

5.7 Kỹ thuật xả mẫu

Có ba kỹ thuật:

- Xả bên cạnh ống

- Xả bên trên bề mặt

- Xả trong dung dịch

Những điểm cần lưu ý:

+ Tạm dừng trước khi xả với mẫu có độ nhớt

+ Nếu xả trong dung dịch, cần giữ pittông ở vị trí stop thứ 2 cho đến khi đầu tip được lấy ra khỏi dung dịch. Tránh làm mẫu bị hút ngược vào pipet.

5.8 Tính nhất quán

- Sử dụng pipet nhịp nhàng

- Áp lực lên pittông phải đồng đều…

5.9 Hạn chế ảnh hưởng của việc làm ấm pipet khi cầm

Để hạn chế ảnh hưởng làm ấm pipet khi cầm, ta sử dụng pipet có chất lượng cao và dùng giá treo khi không sử dụng.

5.10 Các khuyến cáo khác

- Đầu tip được thiết kế để sử dụng 1 lần. Không nên làm sạch và tái sử dụng vì đặc tính đo lường của nó sẽ không còn đáng tin cậy.

- Tránh lau hoặc thấm đầu tip bằng bất kỳ cách nào, thậm chí từ bên ngoài, trong khi chất lỏng đang ở bên trong đầu tip. Điều này làm cho dung dịch có xu hướng chảy ra khỏi đầu tip, dẫn đến giảm độ chính xác.

- Thường xuyên kiểm tra phần đầu pipet xem còn khít với đầu tip không.

- Sử dụng găng tay để tăng độ chính xác

- Luôn treo pipet thẳng đứng trên giá để nước/khí ngưng tụ có thể chảy ra

- Luôn gắn 1 đầu tip (với pipet 10µl hoặc nhỏ hơn) vào pipet, kể cả khi không sử dụng để bảo vệ phần đầu pipet

- Với pipet đa kênh: sau khi hút phải kiểm tra mực chất lỏng trên tất cả các kênh

 

Đăng bài: Mỹ Dung