Bản tin

Hợp tác phát triển chất lượng thiết bị phòng xét nghiệm

Ngày 19/9/2018, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và Bio-Rad Laboratories tại Việt Nam có buổi làm việc thảo luận về định hướng phát triển kỹ thuật đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm trong giai đoạn 2018 – 2019.